UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE
I ØKOLOGISK ØKONOMI

Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling på Aalborg Universitet har under ledelse af professor Inge Røpke udviklet et undervisningsmateriale i økologisk økonomi til ungdomsuddannelserne.

Screenshot 2021-11-13 at 19.33.48.png